Fundacja Rozwoju Oprócz Granic

W związku z włamaniem, nasza strona obecnie jest w trakcje naprawy...

Poradnictwo w sprawach legalizacji pobytu i pracy dla cudzoziemców

Kursy języka polskiego i angielskiego w Warszawie

Polish Language Courses in Warsaw

Курсы польского и английского языка в Варшаве

+48 22 403 78 72
+48 517 459 418
ul. Mazowiecka 12/24 00-048 Warszawa
biuro@frog.org.pl

Nasz KRS, REGON: 140432633, NIP: 5213383683


The project «The City Ghettos of Today – exploring the memory and presentday reality of migrant communities in the European cities» was funded with the support of the European Union under the Programme "Europe for Citizens"